Φυτώρια Οπωροφόρων Δενδρυλλίων

Βαδόλας Χρήστος”

Μονόσπιτα, Νάουσα

Τηλ. 23320 42147 – 23320 24843 – 6977962482 – 6986701773. E-mail: elenivadol@gmail.com

Σύντομα κοντά σας με νέο ιστότοπο